контакт

ТКС СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОРГОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Bạn hãy điền nội dung tin nhắn vào form dưới đây và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau khi nhận được.

ТКС СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОРГОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

0912.248.270

№ 20, улица Хоанг Куок Вьет, Уорд 1, Уорд До, район Кау Гай, город Ханой

02437480810

congtycophantks@gmail.com