Contact us

TKS BUILDING MATERIALS AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Bạn hãy điền nội dung tin nhắn vào form dưới đây và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau khi nhận được.

TKS BUILDING MATERIALS AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

0912.248.270

No. 20 Hoang Quoc Viet Street, Ward 1, Ward Do, Cau Giay District, Hanoi City

02437480810

congtycophantks@gmail.com