pic

Tác Giả Lê Hoài Thương

Tác giả Lê Hoài Thương

  • Ngày sinh: 12-6-1998
  • Vai trò: Chuyên gia content marketing tại Thiết Bị Phòng Tắm D&K
  • Email: lehoaithuongceo@gmail.com
  • Phone: 024 3748 0810
  • Follow: Facebook      Linkedin     Instagram      twitter 

TIỀU SỬ LÊ HOÀI THƯƠNG

Lê Hoài Thu (sinh năm 1998) hiện đang là Chuyên gia content marketing tại Thiết Bị Phòng Tắm D&K. Trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, ngày nay, Thiết Bị Phòng Tắm DK đang dần khẳng định mình trong dòng sản phẩm nội thất phòng tắm.

  • 2015 – 2018:  Học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh Học tại NEU – Đại học Kinh tế Quốc dân.
  • Ngày 01/7/2020: làm việc tại Thiết Bị Phòng Tắm D&K vị trí Chuyên gia content marketing.