Hệ thống đại lý

Tập Đoàn Hange
Đại Diện Thương Mại Tại Việt Nam: Công ty Cổ Phần VLXD và TM TKS 
Đ/c: 20 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
 
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM
 
   
Đại lý TÂM TIẾN - Hoàng Quốc Việt, Hà Nội  


                                                                    Đại lý HOÀNG TIẾN - Cát Linh, Hà Nội

 
   
Đại lý KHỞI NGUYÊN - Hải Phòng    Đại lý HUYỀN VŨ - Hòa Bình

Đại lý Phương Hiền - TP Hạ Long